TEMA

+420-603832334 info@tema-ihs.cz

Menu
IHS Knowledge Collection

IHS Knowledge Collection – obsah databáze

IHS KNOWLEDGE COLLECTION je IHS Knowledge Collectionnejrozsáhlejší IHS databází technických informací, která je přístupná z jednoho místa.

Tato databáze byla vyvinuta s cílem zajistit technikům, projektantům a vědeckým pracovníkům ucelený soubor technických informací v jediném informačním zdroji a tím jim poskytnout konkurenční výhodu pro různá technická řešení.

IHS KNOWLEDGE COLLECTION nabízí:

  •  12 milionů technických informací ze zdrojů IHS – IHS ESDU, GlobalSpec, Scientific Effects, IHS Jane’s
  • 4000 elektronických publikací a manuálů světových vydavatelů – Springer eBooks, ASM eBooks, Clarion eBooks, Industrial Press eBooks, McGraw Hill Acesss Engineering Handbooks, SAE eBooks, Wiley eBooks
  • 40 milionů patentových informací a patentových přihlášek ze Spojených států, Velké Británie, Německa, Francie a Japonsko a Evropské unie

IHS KNOWLEDGE COLLECTION poskytuje díky sémantickému vyhledávání pomocí IHS GOLDFIRE přesné a rychlé informace.

Soubory technických informací jsou členěny podle jednotlivých odvětví, disciplin Discipline Collections nebo jemněji podle oborů Subject Area Collections

  • Discipline Collections – poskytují komplexní referenční a plnotextové informace pro letectví, biomedicínského inženýrství, chemii a chemické inženýrství, stavebnictví, a tak dále. (Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering, Civil Engineering)
  • Subject Area Collections – poskytuje přesnějí zaměřené komplexní referenční a plnotextové informace, které jsou vhodné pro menší výzkumné týmy.